נדב חרובי

מגמה:

תנ%22ך, ספרות

תפקיד:

מנהל החטיבה העליונה

אימייל:

צוות:

הנהלה