עמוד הבית

ברוכים הבאים לבית הספר התיכון ליד האוניברסיטה

בית הספר משמש מרחב להתפתחות אישית לתלמידים מחוננים ומצטיינים ואוכלוסיות נוספות מכל חלקי החברה הישראלית בירושלים וסביבתה, תוך מתן מענה פדגוגי, רגשי וחברתי לאוכלוסיות אלו. בית הספר מטפח עתודה מנהיגותית בחברה דמוקרטית ומהווה מודל לחיקוי במערכת החינוך בפרט ובחברה בכלל.

מסורת של יותר מ 80 שנה

התיכון ליד האוניברסיטה נוסד לפני 85 שנים (1935) על ידי החוג לחינוך של האוניברסיטה העברית ובתמיכת הוועד הלאומי ו”בית המדרש למורים העברי”. מטרתו הייתה לשמש מעבדה פדגוגית למורים ולסטודנטים לחינוך. כבר בראשיתו בית הספר נתן מענה לתלמידים מצטיינים בירושלים. שני מאפיינים אלו, הפיתוח הפדגוגי, והמענה לאוכלוסייה ייחודית של תלמידים, קיימים מאז ועד היום. ליד”ה מתאפיין מאז הקמתו בשילוב בין שמירה על מסורת ארוכת שנים לפיתוח חדשני ובין התאמה למציאות משתנה – לפתח מבלי להרוס, לשמר מבלי להתנוון.

מצוינות

בית הספר הוא אחד מבתי הספר המובילים בארץ, עובדה הבאה לידי ביטוי בתכניות לימודים חדשניות וייחודיות ובהישגים יוצאי הדופן של תלמידיו. בית הספר משמש כמרכז למידה של סטודנטים להוראה ומוקד לביקורים של מורים ואנשי חינוך מכל הארץ והעולם. לבית ספר מסורת מפוארת של טיפוח מצוינות אקדמית וחברתית והוא גאה בבוגריו המשולבים בתפקידי מפתח בשירות הציבורי, במדע, באומנות ובתעשייה.

תוכניות לימוד ייחודיות

כחלק מהמענה הייחודי שבית הספר נותן לתלמידיו אנו מפתחים באופן קבוע תכניות לימוד ייחודיות. בחטיבה הצעירה פועלות תכניות לימוד חדשניות וייחודיות, דיסיפלינאריות ובין תחומיות ובחטיבה העליונה פועלות תכניות ייחודיות במקצועות החובה לבגרות ומספר מגמות שתוכנית הלימודים בהם פותחה על ידי צוות המורים בבית הספר. על מנת לתת מענה פדגוגי המתואם לתלמידים מחוננים ומצטיינים, כזה שיאפשר לתלמידים בחירה, למידת חקר והעמקה והעשרה, בית הספר מפעיל את תכנית ה”אתגר” בחטיבה הצעירה כמעט בכל מקצועות החובה. 

אחריות ומנהיגות בחברה הישראלית

חובתנו כמחנכים של קבוצה מובילה בחברה הישראלית היא לפתח בקרב התלמידים והתלמידות, כיחידים וכקבוצה, תחושת הזדהות ומחויבות חברתית וכן את יכולות המנהיגות. אנו שואפים לראות את בוגרינו ממלאים את שדרות המנהיגות בתחומים שונים של הציבוריות הישראלית, כשהם מחויבים להשפיע לטובה על החברה מעמדותיהם העתידיות וכאזרחים פעילים וביקורתיים בחברה דמוקרטית. בניית מנהיגות משמעותית מחייבת חשיפה מעמיקה של התלמידים לחברה הישראלית כך שבוגרינו יכירו ויבינו את הסוגיות המדיניות, החברתיות, התרבותיות והכלכליות שאיתן מתמודדת המדינה, ויפגשו עם מגוון האוכלוסיות והזהויות שלה.

מענה אישי ופדגוגי

הצורך בהתאמה מתמדת לצרכים של אוכלוסיית התלמידים הייחודית של בית הספר מחייב לתת מענה גם להיבטים הרגשיים הייחודיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים, כמו לחץ, פרפקציוניזם, ביקורת עצמית והתמודדות מאתגרת עם כישלונות וזאת באמצעות ליווי אישי וקבוע של התלמידים על ידי צוות מקצועי ומיומן.
במקביל, ניתן מענה למגוון של קשיים לימודיים באמצעים שונים המותאמים לאוכלוסיות השונות בבית הספר.

קהילת בוגרים פעילה

בית הספר רואה חשיבות רבה בשמירה על הקשר עם בוגריו. ארגון הבוגרים נותן ביטוי לרצון של בית הספר לראות בבוגריו חלק פעיל ונכבד ממשפחת ליד”ה: שימור קשר הבוגרים לבית הספר, חיזוק קשרים בין הבוגרים לבין עצמם, להפוך את הבוגרים לגורם תומך ותורם לפעילות בית הספר ולתלמידיו.