קבלה ורישום

רישום למבחן האיתור
של
 האגף למחוננים ומצטיינים (מסלול מואץ)

שלב זה הסתיים.

רישום לבית הספר

שלב זה הסתיים.

רישום באתר הרשות המקומית
(מועדי הרישום יימסרו בהמשך ע"י הרשות)

מסלולי הלימוד

למידע נוסף או אם נתקלתם בבעיות בהרשמה, ניתן לפנות למזכירות הקבלה:

גב' עירית סיטון
073-2539711
irit.siton@leyada.net

שימו לב!
הרישום לא נעשה דרך המזכירות. כדי להירשם לבית הספר יש למלא את טפסי ההרשמה המקוונים שבאתר.

שאלות ותשובות

ריק

תעודות בית הספר ומסמכים נלווים לטופס ההרשמה: מסמך המעיד על קבלה לתכנית בוקר של מחוננים, דו"ח אבחון על לקויות למידה וכל מסמך שאתם מוצאים לנכון לצרף לטופס ההרשמה – יש לסרוק ולצרף לטופס ההרשמה המקוון.
תלמידי מסגרות מחוננים בוקר (״אופק״, "מרחבים" ועוד) מתבקשים לצרף גם את התעודות ממסגרות אלה.
בהמשך המועמדים רשאים להביא לפגישה האישית תעודות נוספות של הישג ושל הצלחה ואלה יקראו בכובד ראש.
אין לצרף מכתבי המלצה מכל סוג שהוא. מכתבי המלצה אינם תורמים לסיכויי הקבלה ולא יקראו.

שיחה שנמשכת כ-15 דקות, בהשתתפות המועמדים ומורה אחד או שניים ממורי בית הספר. במהלך הריאיון ינסה המראיין להתרשם ממידת התאמתם של המועמדים למסלול המואץ. הריאיון יכיל שאלות פתוחות לגבי מוטיבציית הלימוד בבית הספר, תחומי ההתעניינות של המועמדים, הרגלי הלימוד שלהם ועוד.

מה להביא לראיון? 4-2 מחברות בית הספר מתחומי לימוד שונים וכן כל חפץ אשר יאפשר למרואיינים להציג את עצמם בצורה הטובה ביותר.

כמו כן, חובה להביא לראיון את תעודת כיתה ו׳ (מקור וצילום).

אך ורק תלמידי בתי הספר היסודיים הבאים יכולים להתמיין כתלמידים של בתי ספר מרובע מערב העיר: אגרון, בית הכרם, גואטמלה, היובל-משואה, השלום-מלחה, יפה-נוף, כרמים, מנשה אלישר, ניסויי ארגנטינה, תל"י בית וגן.

תלמידים שלא למדו בבתי הספר הללו לא יכולים לבקש להתקבל למסלול האזורי. עם זאת, המסלול המואץ לתושבי כלל העיר, פתוח עבורם.

תלמידי המסלול המואץ יוכלו לבחור שלושה חברים איתם ירצו להיות בכיתה. נשתדל להיענות למקסימום מן הבקשות, ולכל הפחות – חבר אחד. את הבקשות נאסוף בערב ההיכרות שיתקיים בחודשים מאי או יוני.

כן, ערעורים ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל leyadaq@gmail.com עד שבועיים מיום מסירת התשובות.

טפסי ההרשמה

על מנת להתקבל למסלול המואץ בבית הספר לכיתה ז' או לכיתה י' יש להירשם בבית הספר, למבחן האיתור של האגף למחוננים ולמצטיינים ובאתר הרשות המקומית:

מבחן האיתור
של האגף למחוננים ומצטיינים
ההרשמה למבחן למסלול המואץ
לשנת תשפ"ד הסתיימה.

הרשות המקומית (כיתה ז' בלבד)

ההרשמה תתבצע דרך אתר עיריית ירושלים או הרשות המקומית המתאימה בתאריכים שייקבעו