נבחרות הספורט

בבית הספר פועלות מספר נבחרות: כדורסל בנים, כדורסל בנות, כדורעף בנים וכדורעף בנות.
הנבחרות מייצגות את ביה”ס בליגת העל לתיכונים בכדורסל (בנים ובנות), בתחרויות מחוזיות במחוז ירושלים ובתחרויות ארציות.

כדורסל בנות חטיבה עליונה

נבחרת כדורסל בנות - חטיבה עליונה
ליגת העל לתיכונים

נבחרת בנים

נבחרת כדורסל בנים - חטיבה עליונה
ליגת העל לתיכונים

כדורעף בנים תיכון

נבחרת כדורעף בנים - חטיבה עליונה

?????

נבחרת כדורעף בנים - כיתות ז'-ח'

כדורסל בנות ז-ח

נבחרת כדורסל בנות - כיתות ז'-ח'

?????

נבחרת כדורעף בנים - כיתה ט'

?????

נבחרת כדורעף בנות - חטיבה עליונה

?????

נבחרת כדורסל בנים - כיתה ט'