ואלה שמות יקירי בית ספרנו שנפלו במערכות ישראל

שורדי השואה ללא קרוב ומודע שנפלו בירושלים ובסביבתה במלחמת העצמאות