מערך הלימודים בחטיבה הצעירה

מקצועות החובה

ארגון מערך הלימודים בחטיבה התחתונה בבית הספר כולל מרכיבים של הוראה בינתחומית. שילוב של הוראה של מספר מקצועות ביחד על ידי אותו המורה מאפשר למידה אינטר-דיציפלינארית והוראה נושאית. בנוסף, איגום השעות מאפשר מפגש מעמיק בין הקבוצה למורה ותהליך חניכה משמעותי.

תכניות ההוראה הבינתחומית בבית הספר:

  • “אדם ועולם” – הוראה משולבת של היסטוריה וגיאוגרפיה בכיתות ח’.
  • “חברה ומדינה” – הוראה משולבת של היסטוריה, אזרחות וגיאוגרפיה בכיתות ט’.
  • “עתודה הומניסטית” – הוראה משולבת של ספרות, הבעה, תנ”ך ותרבות ישראל לקבוצה נבחרת של תלמידים בשכבות ח’ ו-ט’.
  • הוראה משולבת של תנ”ך ותרבות ישראל בכל שכבות הגיל בחטיבת הביניים.

בנוסף, נלמדים המקצועות הבאים: מתמטיקה, אנגלית, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, ערבית, חינוך גופני, מוסיקה, תיאטרון, אמנות ושל”ח.

תכנית האתגר

במסגרת תכנית האתגר בחטיבה התחתונה נעשה ניסיון לתת מענה לצרכיהם המיוחדים של תלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי דעת שונים של מקצועות החובה. בדרך זו ניתנת לתלמידות ולתלמידים האפשרות להעמיק ולהרחיב את לימודיהם בתחומים שבחרו, בקבוצה בעלת עניין ומוטיבציה ובמגוון דרכים.

מטרות התכנית ודרכי ההוראה:

  • פיתוח, העמקה והרחבה של ידיעות, מיומנויות והרגלי למידה
  • פיתוח היכולת ללימוד עצמי ולחקר תוך עידוד הסקרנות האינטלקטואלית
  • פיתוח היכולת לקשור בין תחומי דעת שונים
  • ביצועי הבנה, למידה פעילה וביטוי יצירתי רב-תחומי
 
קבוצות האתגר המוצעות בשנת תשפ”ג:
תנ”ך ותרבות ישראל, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ספרות וכתיבה יוצרת, פיסיקה, ביולוגיה, ערבית וכימיה 
 

קורסי העשרה

בית הספר מציע תכנית העשרה ייחודית, במסגרתה תלמידות ותלמידים יכולים לבחור מקצועות לימוד שונים בהם הם יכולים להעמיק ולהרחיב את לימודיהם בתחומים שבחרו, בקבוצה בעלת עניין ומוטיבציה ובמגוון דרכים. הקורסים מתקיימים בשעות אחרי הצהריים או בימי שישי. הבחירה בקורסי ההעשרה מחייבת את התלמידים להפגין עניין בתחום הנבחר, נכונות להשקעה ולהעמקה בלמידה עצמית, עמידה בקצב הלימוד של הקבוצה והתמדה.

 

קורסי ההעשרה המוצעים בתשפ”ג:
תיאטרון, מוסיקה, אומנות, דיבייט ורטוריקה בעברית ובאנגלית, כתיבה יוצרת, היסטוריה, “נפלאות האוטומטה”, עיתון בית הספר, פילוסופיה, ספורט כאורח חיים, רובוטיקה, מקהלה, תזמורת, שחמט, קיימות, קולנוע, בישול, צרפתית 

 

עתודה מדעית טכנולוגית

מדינת ישראל זקוקה להעשיר את ההון האנושי האיכותי ומחויבת לפעולה מכוונת לטיפוח צעירות וצעירים בתחומי המדע והטכנולוגיה. לפיכך, משרד החינוך מציע פרויקט הנקרא עתודה מדעית טכנולוגית ואליו יצטרפו תלמידים שמגלים עניין רב בתחומי המדעים, המתמטיקה והמחשבים, ויטופחו בתחומים אלו. השאיפה היא ליצור קבוצת תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ורצון ללמוד, להרחיב אופקים ולהצטיין בתחומים אלו ולשמש כ”נבחרת” בבית הספר ומחוצה לו.

מעבר לשגרת הלימוד בבית הספר, יצאו תלמידות ותלמידי העתודה לימים מיוחדים ופעילויות מיוחדות סביב נושאי הלימוד הרלוונטיים.

אתגר משולב של 4 שעות שבועיות במקביל ללימוד מקצוע מדעים בכיתה וכן 5 שעות לימוד שבועיות נוספות למערכת החובה הרגילה, אלו יתקיימו בסוף ימי הלימודים ויורכבו משעתיים פיסיקה, שעתיים מחשבים ושעת מתמטיקה נוספת. 
סך השעות שתלמידי העתודה לומדים עומד על 9 שעות שבועיות.

תלמידות ותלמידים שישלבו לימודי מתמטיקה אתגר עם העתודה המדעית טכנולוגית ילמדו את שעת המתמטיקה הנוספת במסגרת לימודי מתמטיקה אתגר, כך שתהיה להם עדיין שעת מתמטיקה אחת נוספת למערכת השעות הרגילה ולא שתיים נוספות.

תכנית משולבת בת 6 שעות שבועיות במסגרת ביולוגיה ופיסיקה ברמת אתגר, במקביל ללימוד מקצועות חובה אלו בכיתה וכן 4 שעות לימוד שבועיות נוספות למערכת החובה הרגילה, אלו יתקיימו בסוף ימי הלימודים ויום שישי בבוקר. השעות הנוספות יורכבו משעתיים מחשבים, שעת מתמטיקה נוספת ושעת ביולוגיה נוספת שתיצבר לימי עיון מרוכזים מדי כמה שבועות ביום שישי בבוקר. סך השעות שתלמידי העתודה לומדים עומד על 10 שעות שבועיות.

תלמידות ותלמידים שישלבו לימודי מתמטיקה אתגר עם העתודה המדעית טכנולוגית, ילמדו את שעת המתמטיקה הנוספת במסגרת לימודי מתמטיקה אתגר, כך שתתווסף להם שעת מתמטיקה אחת נוספת למערכת השעות הרגילה.

תכנית משולבת בת 6 שעות שבועיות במסגרת ביולוגיה, כימיה ופיסיקה ברמת אתגר, במקביל ללימוד מקצועות חובה אלו בכיתה וכן 5 שעות לימוד שבועיות נוספות למערכת החובה הרגילה, אלו יתקיימו בסוף ימי הלימודים ויום שישי בבוקר. השעות הנוספות יורכבו משעתיים מדעי המחשב, שעת מתמטיקה נוספת, שעת פיסיקה נוספת ושעת ביולוגיה נוספת. סך השעות שתלמידי העתודה לומדים עומד על 11 שעות שבועיות.

תלמידות ותלמידים שישלבו לימודי מתמטיקה אתגר עם העתודה המדעית טכנולוגית ילמדו את שעת המתמטיקה הנוספת במסגרת לימודי מתמטיקה אתגר, כך שתהיה להם עדיין שעת מתמטיקה אחת נוספת למערכת השעות הרגילה, אך לא שתיים נוספות.