אודות

התיכון ליד האוניברסיטה נוסד לפני 85 שנים על ידי החוג לחינוך של האוניברסיטה העברית ומטרתו הייתה לשמש מעבדה פדגוגית למורים ולסטודנטים לחינוך. כמו כן, כבר בראשיתו בית הספר נתן מענה לתלמידים מצטיינים בירושלים. שני מאפיינים אלו, הפיתוח הפדגוגי, והמענה לאוכלוסייה ייחודית של תלמידים, קיימים מאז ועד היום. יחד עם זאת, האתגר בהמשך פיתוח וחדשנות אינו פשוט דווקא בגלל שאנחנו בית ספר ותיק ודווקא בגלל שאנחנו בית ספר מצליח. לכן, הקו שאנו מאמינים בו הוא לפתח מבלי להרוס, לשמר מבלי להתנוון.

לבית הספר כמה מטרות מרכזיות שנעות בין המענה האישי שבית הספר נותן לתלמידיו ובין תפקידו החברתי לאור ייחודיותו, כאשר ייחודיות בית הספר באה לידי ביטוי כמעט בכל מובן:

  • רוב התלמידים מוגדרים על ידי משרד החינוך כתלמידים מחוננים ומצטיינים.
  • תלמידים אלו לומדים בבית הספר במודל משולב וייחודי.
  • בבית הספר מתקיימת תוכנית ייחודית לתלמידי מב”ר שמתחילה כבר בחטיבת הביניים ומאפשרת שילוב עם אוכלוסיית הרוב בשנות התיכון.
  • ישנן ארבע כיתות תקשורת ייחודיות שנותנות מענה כפול לתלמידים מחוננים שנמצאים על הרצף האוטיסטי.
  • בית הספר הינו חברה לתועלת הציבור, עובדה שמאפשרת מידה רבה של אוטונומיה מחד גיסא ואחריות פדגוגית, ניהולית וכלכלית מאידך גיסא.
  • בבית הספר מתקיימות תוכניות לימוד ייחודיות במספר רב של מקצועות בחטיבת הביניים ובתיכון, לרבות מקצועות בחירה וחובה לבגרות.

 

עלינו לשאול כל הזמן מהי ההצדקה לקיומה של הייחודיות הזו ומהן המטרות העומדות בבסיסה. ניתן לסכם את מטרותיו של בית הספר כך: 

בית הספר משמש מרחב להתפתחות אישית לתלמידים מחוננים ומצטיינים ואוכלוסיות נוספות מכל חלקי החברה הישראלית בירושלים וסביבתה, תוך מתן מענה פדגוגי, רגשי וחברתי לאוכלוסיות אלו. בית הספר מטפח עתודה מנהיגותית בחברה דמוקרטית ומהווה מודל לחיקוי במערכת החינוך בפרט ובחברה בכלל.

הצורך בהתאמה מתמדת לצרכים של אוכלוסיית התלמידים הייחודית של בית הספר מחייב תהליכים שיטתיים של פיתוח פדגוגי ותוכניות חדשניות, במקביל למתן מענה לתהליכי רכישת מיומנויות הלימוד הנדרשים מכל בית ספר לאור אתגרי החברה והטכנולוגיה במאה ה-21.

התאמה זו באה לידי ביטוי בעיקר בפיתוח ובעיצוב תוכניות לימוד ייחודיות על ידי צוותי המורים, ששמות דגש על בחירה, חשיבה ביקורתית, העמקה והעשרה; חקר פתוח ולמידה עצמאית; תהליכי חשיבה וביטוי יצירתיים.

חובתנו כמחנכים של קבוצה מובילה בחברה הישראלית היא לפתח בקרב התלמידים והתלמידות, כיחידים וכקבוצה, תחושת הזדהות ומחויבות חברתית. אנו שואפים לראות את בוגרינו ממלאים את שדרות המנהיגות בתחומים שונים של הציבוריות הישראלית כשהם מחויבים להשפיע לטובה על החברה מעמדותיהם העתידיות וכאזרחים פעילים וביקורתיים בחברה דמוקרטית. בניית המנהיגות העתידית איננה מסתכמת רק במיצוי היכולות של התלמידים המצטיינים או בפיתוח מיומנויות שיאפשרו להם להתנהל בעולם האזרחי. בניית מנהיגות משמעותית מחייבת חשיפה מעמיקה של התלמידים לחברה הישראלית, כך שבוגרינו יכירו ויבינו את הסוגיות המדיניות, החברתיות, התרבותיות והכלכליות שאיתן מתמודדת המדינה, ויפגשו עם מגוון האוכלוסיות והזהויות שלה. חינוך למנהיגות מחייב אותנו, בבית הספר, לשלב במקצועות הלימוד ובמסגרת התכנית החברתית עיסוק בתכנים פוליטיים, חברתיים ואקטואליים, מעוררי מחלוקות ככל שיהיו.

ולסיום, מעמדו של בית הספר כאחד מבתי הספר המובילים במערכת החינוך בארץ, מאפשר ומחייב תיעוד והפצה של שיטותיו ותכניותיו לקהל גדול של מורים ואנשי חינוך. בנוסף, מעמדו של בית הספר והיותו מוסד משפיע בחברה מחייב אותנו להשמיע את קולנו הערכי ולשמש דוגמא כלפי חוץ, בפורומים שונים ובמדיות שונות, לא רק בסוגיות פדגוגיות צרות אלא גם בסוגיות החינוכיות, החברתיות והאידאולוגיות הרלוונטיות לסדר היום.