מסלולי הלימוד

המסלול המואץ

מסלול שש-שנתי המיועד לתלמידים ולתלמידות מחוננים ומצטיינים מכל רחבי העיר ומחוצה לה.

תלמידי המסלול המואץ מרחיבים ומעמיקים בלימודיהם ובמקצועות מסוימים מואץ קצב הלמידה. הלמידה במסלול זה  מתאפיינת גם בלימוד עצמי מונחה.

תכנית “האתגר” הייחודית לבית הספר נבנתה על מנת לתת מענה לצרכים המיוחדים של התלמידות והתלמידים בחטיבת הביניים ולאפשר להם להעמיק ולהרחיב את לימודיהם בתחומים שבחרו, בקבוצה בעלת עניין ומוטיבציה ובמגוון דרכי למידה.

בחטיבה העליונה מוצע לתלמידים מגוון של מגמות לימוד המאפשר בחירה רחבה ופועלות תכניות לימודים ייחודיות המתאימות לתלמידים מחוננים ומצטיינים המתאפיינות בהעמקה ובלמידה פעילה ועצמאית.

המסלול האזורי

מסלול לימודים בחטיבת הביניים המיועד לתלמידים ולתלמידות בעלי יכולת לימודית גבוהה, אשר צריכים לבסס ולהעמיק את מיומנויות הלמידה שלהם, לשפר את הישגיהם ולגלות אחריות רבה יותר בלימודיהם.

למסלול האזורי מתקבלים 30 תלמידים מאזור רישום “רובע מערב” ובמקרה של ריבוי פונים למסלול, הקבלה תיקבע על ידי הגרלה.

תלמידים ותלמידות במסלול זה ישולבו במהלך החטיבה הצעירה בכיתות המואצות, במקצועות החוזק שלהם. אלה שלימודם יהיה רציני ומעמיק בשלוש שנות החטיבה הצעירה, יומלצו לשילוב מלא במסלול המואץ בחטיבה העליונה. 

מסלול התגבור

מסלול התגבור הוא ייחודי ויחיד בארץ, שעיקרו תכנית מב”ר שש שנתית בשילוב מתגבר עם תלמידים ותלמידות מחוננים ומצטיינים.

תכנית המב”ר (מסלול בגרות רגיל) היא תכנית המופעלת על ידי משרד החינוך, ומתקיימת במספר רב של בתי ספר בארץ. התכנית מאתרת תלמידים ותלמידות בעלי קשיים לימודיים שבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ונותנת להם במהלך שלוש שנות החטיבה העליונה שעות הוראה נוספות במקצועות החובה, למידה בקבוצה קטנה, ותמיכה אישית.

התוכנית הייחודית קיימת בבית הספר משנת 1966, ולאורך השנים השתנתה והותאמה לטובת אפשרויות שילוב רבות יותר של התלמידים והתלמידות עם אוכלוסיית הרוב של בית הספר ובכיתות המואצות הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.

באופן ייחודי, התכנית מתחילה כבר בחטיבת הביניים –  בית הספר מציע לתלמידים ולתלמידות לימודים בכיתה קטנה, מורים מנוסים, תשומת לב אישית, מסלולי לימוד התואמים את יכולותיהם ואת הישגיהם. במהלך שלוש השנים הראשונות של התלמידים והתלמידות בביה”ס, הם מפתחים מיומנויות ללמידה עיונית ולפיתוח החשיבה. התלמידים משתלבים עם תלמידים ותלמידות מצטיינים ומחוננים בכיתות המואצות במקצועות שונים, וזוכים לתמיכה לימודית פרטנית על מנת לבסס את השתלבותם ולאפשר להם חווית הצלחה.

בחטיבה העליונה משתלבים התלמידים והתלמידות בכיתות חינוך משותפות, חלק משתלבים באופן מלא בלימודי המסלול המואץ וחלק משתלבים באופן חלקי – ושומרים על חלק מלימודיהם במסגרת קטנה ומטפחת. באופן ייחודי לתכנת בבית הספר המקצועות המורחבים אותם לומדים תלמידי ותלמידות התוכנית בהיקף 5 יחידות מגוונים מאוד, בנוסף לשילובם במקצועות מתמטיקה ואנגלית לפי בחירתם והישגיהם.

תלמידי ותלמידות הכיתה מגיעים להישגים מרשימים ביותר. פיתוח יכולות הלמידה של התלמידים והתלמידות במהלך שש שנים מוביל אותם מהישגים נמוכים במבחן עמי”ת שנערך בתחילת כיתה ז’ להישגים מרשימים בבחינות הבגרות מעל הממוצע הארצי.

כיתות התקשורת

בבית הספר פועלות כיתות תקשורת ייחודיות הנותנות מענה כפול הן ברמה הקוגנטיבית והן ברמה הריגשית לתלמידים מחוננים שנמצאים על הרצף האוטיסטי. התלמידים משולבים באופן מלא בתכנית הלימודים, ומיועדים לסיים את לימודיהם עם בגרות מלאה, ואף למעלה מכך. 

תלמידי המסלול ניחנים בתפקוד קוגניטיבי גבוה מהממוצע, המאפשר להם להשתלב בלימודים, אך יחד עם זאת סובלים ממגוון רחב של לקויות וקשיים, הדורשים ליווי ותיווך, כגון: קשיים חברתיים, תקשורתיים, התנהגותיים, קשיים במוטוריקה גסה ועדינה, תאום תנועתי-תפיסתי, אינטגרציה סנסורית, התמצאות במרחב, גרפו-מוטוריקה ועוד. תלמידי כיתות התקשורת, משולבים באופן מיטבי בכיתות הלימוד הן בפן הלימודי והן בפן החברתי, כל תלמיד לפי יכולותיו וצרכיו, בתיווך צוות התקשורת.