שכבה ד’

מיה בן דור
מיה בן דור
רכזת השכבה
ומחנכת ד'3
חפצי
חפצי הלפר
יועצת השכבה
לא ידוע
נדב ברנר
מחנך ד'1
אדוה גואז
אדוה גואז בר נחום
מחנכת ד'2
עמרי-הובר
עמרי הובר
מחנך ד'4
ישי
ישי לב
מחנך ד'5
אסף רימון
אסף רימון
מחנך ד'6
אריאל עמר
אריאל עמר
מלווה קבוצת התגבור
אלי בר
בר אלי
מחנכת כיתת התקשורת