שכבה ב’

AJ0A4797
תמנה לינדן
רכזת השכבה
ומחנכת ב'6
חגית גנס
חגית גנס
יועצת השכבה
יעל פרלשטיין
יעל פרלשטיין
מחנכת ב'1
דור לרנר
דור לרנר
מחנך ב'2
AJ0A4686
עידו אשכולי
מחנך ב'3
ארנון בן דב
ארנון בן דב
מחנך ב'4
מתן נראל
מתן נראל
מחנך ב'5