שפות

ערבית
5 יח"ל

המגמה מיועדת לכל מי שרוצים להבין טוב יותר את הסוגיות התרבותיות, הדתיות והפוליטיות במזרח התיכון.

מספר שעות לימוד: 6 שעות בכל שנת לימודים (חמש שעות ספרותית ושעה מדוברת).

נושאי לימוד מרכזיים: ערבית מודרנית: קריאת סיפורים ושירים, מאמרים בנושאים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. ערבית קלאסית: קריאת פרקים נבחרים מהקוראן ומהספרות הערבית הקלאסית. ערבית מדוברת.

דרכי הוראה: המורים יקנו מיומנויות לשוניות שונות. התלמידים ילמדו להתבטא בעל פה ובכתב לצד קריאה אינטנסיבית. במהלך שלוש השנים נצא לסיורים בהר הבית, באבו גוש, רמלה, יפו וכו’.

דרכי הערכה: בחינה בכתב בסוף כיתה ו’ שמשקלה 50% מהציון הסופי. בחינה בעל פה בערבית דבורה באמצעות מערכת I-Test, שמשקלה 20% מהציון הסופי. הערכה חלופית במהלך שלוש שנות הלימוד בחטיבה העליונה. במסגרת הערכה חלופית נדרשים התלמידים להגיש תוצרים כתובים פרי מחקר בתחום הערבי. משקלה של ההערכה החלופית 30% מהציון הסופי.

דרישת סף: לימודי ערבית בחטיבת הביניים.

רכז המקצוע: עפר אפרתי, ofer.efrati@leyada.net

תוכנית הלימודים המלאה

צרפתית
5 יח"ל

לימוד התרבות והשפה הצרפתית.

מספר שעות לימוד: 4 שעות לימוד בכל שנה.

נושאי לימוד מרכזיים: כיתה ד’ – הקניית מיומנויות תקשורת בשפה הצרפתית בכתב ובע”פ בנושאים יומיומיים, פרוייקט תרבות צרפת. כיתה ה’ – העמקת ידע השפה, הבנת הנקרא והנשמע, טקסטים סיפרותיים קצרים. כיתה ו’ – הכנת תיק עבודות לבגרות בע”פ (30%) העמקת לימוד השפה (דקדוק, הבעה בכתב ובע”פ וכ”ו) הכנה לבגרות בכתב (70%)

דרכי הוראה: סדרכי הוראה חווייתיות, כיתה הפוכה, השתתפות בתחרויות , סרטים, שירים.

דרכי הערכה: מבחנים, בחנים, תיק עבודות, סימולציות, פרויקטים אישיים.

רכזת המקצוע: דניאלה גולדברג, daniela.goldberg@leyada.net

תוכנית הלימודים המלאה | מצגת