מדעים מדויקים

פיזיקה
פיזיקה אתגר
5 יח"ל

מסלול הפיזיקה מיועד לכל התלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את לימודיהם במקצוע זה. בכיתה ד’ ובכיתה ה’, הלימודים כוללים פרקי מכניקה במסלול לקראת בגרות במכניקה המתקיימת בסוף ה’. בכיתה ו’ לומדים חשמל, מגנטיות ולפי הזמן, גם פרקים מפיזיקה מודרנית. במהלך כל שנות המגמה, הלימודים העיוניים מלווים בביצוע ניסוים ובעבודת מעבדה. בסוף ו’ ניגשים לבגרות עיונית בחשמל ומגנטיות ובנפרד לבגרות מעבדה.

מספר שעות לימוד: 4 שעות בכיתה ד’, 6 שעות בכיתה ה’, 6 שעות בכיתה ו’.

נושאי לימוד מרכזיים: כיתה ד’ – מכניקה, כיתה ה’ – מכניקה וחשמל, כיתה ו’ – חשמל מגנטיות ואם נותר זמן, גם פיזיקה של המאה ה-20.

דרכי הוראה: ההוראה פרונטלית בדגש על לימוד שגיאות, פיזיקה במעבדה הכוללת ביצוע מעבדות תכנון עצמי ומעבדות חקר.

דרכי הערכה: מבחנים, בחנים, הגשת עבודות בית, ביצוע מעבדות.

דרישת סף: לימודי מתמטיקה בהיקף של 4 יח”ל לפחות.

מסלול האתגר: במסלול האתגר נלמדת תכנית לימודים מורחבת גם מבחינת ההעמקה בכל נושא וגם מבחינת תכני לימוד נוספים, מעבר לנדרש לבגרות על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. הלימודים באתגר מתקיימים בצורה מאתגרת תוך עידוד חשיבה “מחוץ לקופסה”.

הערות: השתתפות תלמידי כיתות ד’ ו-ה’ באולימפיאדה לפיזיקה, השתתפות תלמידי כיתה ו’ בתחרות הכספות של מכון ויצמן.

רכז המקצוע: ראובן תל דן, reuven.teldan@leyada.net

תוכנית הלימודים המלאה 

מדעי המחשב
מדעי המחשב אתגר
5 יח"ל

מגמת מדעי המחשב חושפת את התלמידים לעקרונות ושיטות עבודה נכונות בתכנות, וכן להיכרות עם שפת תכנות וללימודה השיטתי. זוהי דיסציפלינה המאפשרת תיאור של תהליכים ומבנים, תוך שימוש בכלים מתמטיים, מדעיים וטכנולוגיים.

מספר שעות לימוד: 5 שעות בכיתה ד’, 6 שעות בכיתה ה’, 4 שעות בכיתה ו’. 

נושאי לימוד מרכזיים: יסודות, מבני נתונים, פרויקט.

דרכי הוראה: פרויקטים בשכבה ו’.

דרכי הערכה: בחינות – 50%, מטלות הגשה – 30%-40%, הערכה אישית – 10%-20%.

דרישת סף: לימודי מתמטיקה בהיקף של 4 יח”ל לפחות (ההוראה במגמה נסמכת על ידע מתמטי הנרכש בהיקף זה של לימודי מתמטיקה).

מסלול האתגר: מסלול זה מיועד לקבוצה נבחרת של תלמידים מצטיינים ומתעניינים במיוחד במדעי המחשב, אשר מוכנים למחויבות גבוהה בלימוד המקצוע. התלמידים יזכו להעמקה, הרחבה והעשרה נוספת בלימוד המקצוע.

רכז המקצוע: יעקב פנקובסקי, jacob.pank@leyada.net

תוכנית הלימודים המלאה | תוכנית הלימודים של משרד החינוך | מצגת

מדעי המחשב והנדסת תוכנה
10 יח"ל

בלימודי הנדסת תוכנה מיישמים את הידע שרכשו במסגרת לימודי מדעי המחשב, מתמודדים עם אתגרים מערכתיים תוך פיתוח פרויקטים מורכבים כתוצר סופי.

מספר שעות לימוד: מדעי המחשב והנדסת תוכנה: 6 שעות בכיתה ד’, 12 שעות בכיתה ה’, 12 שעות בכיתה ו’.

נושאי לימוד מרכזיים: יסודות תורת המחשב ותכנות מונחה עצמים.

דרכי הוראה: פיתוח ויישום משחקונים.

דרכי הערכה: הערכת כיתה: 10-20%, מטלות בית: 30-40%: מבחנים: 50%. פרויקט 5 יחידות: 100%.

דרישת סף: מיועד לתלמידות ותלמידים בעלי רקע קודם בתכנות.

רכז המקצוע: יעקב פנקובסקי, jacob.pank@leyada.net

תוכנית הלימודים המלאה | תוכנית הלימודים של משרד החינוך | מצגת