תמר רוזנפלד כהן

מגמה:

אמנות

תפקיד:

רכזת אמנות, רכזת תקשוב פדגוגי

אימייל:

צוות:

מערך פדגוגי, רכזי מקצועות