תמנה לינדן

מגמה:

bible, תרבות ישראל, היסטוריה

תפקיד:

רכזת שכבה ב', מחנכת ב'6, רכזת פיתוח מקצועי

אימייל:

צוות:

מערך פדגוגי, מחנכים, רכזי שכבות