שיר שרוני

מגמה:

הבעה

תפקיד:

מחנכת א'2, מת"לית, רכז תכנית אל"ה

אימייל:

צוות:

מחנכים