שחר אופיר

מגמה:

אנגלית, תקשורת

תפקיד:

אימייל:

צוות: