רמי שהינו קסלר

מגמה:

היסטוריה, אזרחות

תפקיד:

מחנך ג'7, רכז היסטוריה

אימייל:

צוות:

מחנכים, רכזי מקצועות