רמי שהינו קסלר

מגמה:

היסטוריה, אזרחות

תפקיד:

מחנך ו'5, רכז היסטוריה

אימייל:

צוות:

מחנכים, רכזי מקצועות