רועי זלצר

מגמה:

math

תפקיד:

רכז שכבה ו', מחנך ו'4, רכז מערכת שעות, רכז משו"ב, עורך אתר בית הספר

אימייל:

צוות:

רכזי שכבות, מחנכים