עידו אשכולי

מגמה:

ערבית

תפקיד:

מחנך ב'3

אימייל:

צוות:

מחנכים