סמרה ואקס לוי

מגמה:

אנגלית

תפקיד:

מחנכת ו'1, רכזת מודל האו"ם

אימייל:

צוות:

מחנכים