סמרה ואקס לוי

מגמה:

אנגלית

תפקיד:

מחנכת ה'1, רכזת מודל האו"ם

אימייל:

צוות:

מחנכים