נעמי פור אפרתי

מגמה:

ביולוגיה

תפקיד:

רכזת סיוע פרטני, רכזת תלמידים עולים

אימייל:

צוות: