נעמה גרוסמן קובה

מגמה:

ספרות והבעה

תפקיד:

מחנכת א'6

אימייל:

צוות: