נועה פלג בן יעקב

מגמה:

תיאטרון

תפקיד:

רכזת תיאטרון בחטיבה העליונה

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות