נבו דנקר

מגמה:

תקשורת

תפקיד:

מחנך כיתת התקשורת בשכבה ו'

אימייל:

צוות:

מחנכים