נאוה מרכוס

מגמה:

גיאוגרפיה

תפקיד:

מלוות קבוצת התגבור בשכבה ו', רכזת גיאוגרפיה

אימייל:

צוות:

מחנכים, רכזי מקצועות