מיכל מנדלוביץ’

מגמה:

ביולוגיה

תפקיד:

רכזת ביולוגיה, מדעים ואודיסאה, רכזת מועצת התלמידים

אימייל:

צוות:

מערך פדגוגי, רכזי מקצועות