מיה פוליצר

מגמה:

מוסיקה

תפקיד:

מחנכת ג'2, רכזת מוסיקה

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות