מיה בן דור

מגמה:

ספרות והבעה

תפקיד:

רכזת שכבה ו', מחנכת ו'4, רכזת מחוננים

אימייל:

צוות:

רכזי שכבות, מחנכים, מערך פדגוגי