לירז לאור

מגמה:

ביולוגיה, פילוסופיה

תפקיד:

רכזת פילוסופיה

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות