לירון חנוך

מגמה:

תיאטרון

תפקיד:

רכז תיאטרון בחטיבה הצעירה

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות