ליטל לוי

מגמה:

תפקיד:

מנהלת קשרי קהילה ופיתוח משאבים

אימייל:

צוות:

מנהלה