ליבי גלילי

מגמה:

תקשורת

תפקיד:

מחנך כיתת התקשורת בשכבות ב'-ג'

אימייל:

צוות:

מחנכים