ליבי גלילי

מגמה:

תקשורת

תפקיד:

מחנך כיתת התקשורת בשכבה ג'

אימייל:

צוות:

מחנכים