ליאורה גרוסמן

מגמה:

גיאוגרפיה, ספרות והבעה

תפקיד:

מחנכת ב'3, צוות קליטת תלמידים

אימייל:

צוות:

מחנכים