לאה בוגנים

מגמה:

תפקיד:

חשבת שכר ורכזת כוח אדם

אימייל:

צוות:

מנהלה