ישי לב

מגמה:

היסטוריה, אזרחות

תפקיד:

רכז מעורבות חברתית

אימייל:

צוות: