יפעת מוהר

מגמה:

ספרות והבעה

תפקיד:

מחנכת א'4, רכזת הערכה ומשוב, רכזת מרחב הלמידה

אימייל:

צוות:

מחנכים, מערך פדגוגי