יפעת מוהר

מגמה:

ספרות והבעה

תפקיד:

מחנכת ו'6, רכז הערכה ומשוב

אימייל:

צוות:

מחנכים, מערך פדגוגי