יפעת אלטשולר

מגמה:

ספרות והבעה

תפקיד:

מלוות קבוצת התגבור בשכבה ו', מנהלת מרכז הלמידה

אימייל:

צוות:

מחנכים