יעקב פנקובסקי

מגמה:

מדעי המחשב

תפקיד:

רכז מדעי המחשב

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות