יעל פרלשטיין

מגמה:

גיאוגרפיה, היסטוריה

תפקיד:

מחנכת ב'1

אימייל:

צוות:

מחנכים