יוסי אסעדון

מגמה:

תקשורת

תפקיד:

מחנך כיתת התקשורת בשכבות א'-ב'

אימייל:

צוות:

מחנכים