יוסי אסעדון

מגמה:

תקשורת

תפקיד:

מחנך כיתת התקשורת בשכבה א'

אימייל:

צוות:

מחנכים