יונתן לייסנר

מגמה:

אנגלית

תפקיד:

רכז שכבה ה', מחנך כיתה ה'3, רכז אנגלית בחטיבה העליונה

אימייל:

צוות:

רכזי שכבות, מחנכים, רכזי מקצועות