יונתן לייסנר

מגמה:

אנגלית

תפקיד:

רכז שכבה ד', מחנך כיתה ד'3, רכז אנגלית בחטיבה העליונה

אימייל:

צוות:

רכזי שכבות, מחנכים, רכזי מקצועות