טלי שטרית

מגמה:

לשון, הבעה

תפקיד:

רכזת לשון

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות