חמזי בכרי

מגמה:

תפקיד:

עובד משק

אימייל:

צוות:

מנהלה