חגית גנס

מגמה:

תפקיד:

יועצת שכבה א' וכיתות ג'1, ג'3 ו-ג'4

אימייל:

צוות:

צוות הייעוץ