ורד ליפצין

מגמה:

תפקיד:

יועצת שכבה ד' וכיתות ג'2, ג'5 ו-ג'6

אימייל:

צוות:

צוות הייעוץ