דניאלה לשם

מגמה:

ספרות והבעה

תפקיד:

רכזת ספרות והבעה, מחנכת ו'2, צוות קליטת תלמידים

אימייל:

צוות:

מחנכים, רכזי מקצועות