דניאלה לשם

מגמה:

ספרות והבעה

תפקיד:

רכזת ספרות והבעה, צוות קליטת תלמידים, ליווי מורים חדשים

אימייל:

צוות:

מחנכים, רכזי מקצועות