דור לרנר

מגמה:

ביולוגיה, כימיה

תפקיד:

מחנך ב'2

אימייל:

צוות:

מחנכים