דור לרנר

מגמה:

ביולוגיה, כימיה

תפקיד:

מחנך ג'1

אימייל:

צוות:

מחנכים