דבורה סיגל

מגמה:

אנגלית

תפקיד:

מלוות קבוצת התגבור בשכבה ד'

אימייל:

צוות:

מחנכים