דבורה סיגל

מגמה:

אנגלית

תפקיד:

מלוות קבוצת התגבור בשכבה ה'

אימייל:

צוות:

מחנכים