גלית טביב

מגמה:

תקשורת

תפקיד:

מחנכת כיתת התקשורת בשכבה ה'

אימייל:

צוות:

מחנכים