גיא חן

מגמה:

תפקיד:

רכז משק ותחזוקה שוטפת

אימייל:

צוות:

מנהלה